Är alla människor lika mycket värda?

Posted by on Aug 10, 2013 in Allmänt, Politiska begrepp | No Comments

Allas lika värde.

Jag har studerat mänskliga rättigheter på högskola och där är dessa nötta ord själva grundpelaren för allt. Orden står även inskrivna i den svenska regeringsformen och de flesta verkar överens om att allas lika värde är något okränkbart – något självklart.

Men vad innebär det då? I diskussioner om orden uppstår ofta förvirring. Kan verkligen personer som Anders Behring Breivik eller Adolf Hitler ha samma människovärde som en vanlig hederlig människa? Kan de till och med ha samma värde som alla fantastiska människor som verkat för fred och rättvisa – Martin Luther King t.ex?

Som privatperson värderar jag givetvis liv olika – mina vänner och släktingar har i mina ögon större värde än människor jag inte känner. Jag skulle förmodligen, om jag ställdes inför en sådan situation, välja att låta t.ex. mina syskon leva framför flera främmande personer. Precis som jag förmodligen skulle prioritera människor som gjort världen bättre framför människor som begått hemska handlingar. Så fungerar jag och så fungerar förmodligen alla människor.

Däremot kan vi inte ha ett rättssystem, en konstitution eller internationella lagar som värderar människor olika utifrån deras åsikter eller handlingar.

I vårt samhälle har vi skapat ett rättsystem som straffar och förbjuder vissa handlingar. Dels för att avskräcka men också för att skipa något slags rättvisa, eller för att skydda människor från farliga personer. Till och med det internationella rättssystemet – det som har sitt ursprung i tanken om människors lika värde – kan straffa och ta ifrån människor vissa av deras rättigheter av dessa anledningar. Men människovärdet ska ingen kunna tas ifrån.

Dock finns det ju länder, bland annat USA vars självständighetsförklaring var startpunkten för FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, som faktiskt i sitt rättsystem ges möjligheten att helt ta ifrån en människa hens värde genom dödsstraffet. För mig är detta svårt att förena med tanken om alla människors lika värde och djupt problematiskt med tanke på hur olika vi värderar andra människor.

Att värdera människor, att ge vissa människor större rätt att leva är varken rationellt eller etiskt försvarbart. Jag kräver inte att alla ska älska alla människor, jag kräver inte att vi ska gå runt och låtsas att vi känner lika stark empati med människor vi aldrig mött som vi känner med våra nära och kära. Jag tror heller inte att vi kan bortse från människors handlingar och bemöta alla utan fördomar eller tveksamhet.

Jag kräver däremot att vi skapar ett rättssystem och lagar – nationella som internationella – där människovärdet är konstant och värdefullt.

4 personer gillar detta!

Leave a Reply

CommentLuv badge