Den omedvetna diskrimineringen är vanligast

Posted by on Aug 18, 2013 in Allmänt, Politiska begrepp | One Comment

”Det är klart att vi inte bokar musiker bara för att de är män”

”När vi anställer tar vi ingen hänsyn till kön eller sexuell läggning”

”Jag behandlar inte någon annorlunda på grund av hens hudfärg”

Så låter det ofta, när det talas om diskriminering. Jag tror att de som säger det här ofta tror på sina ord själva. Jag tror över huvud taget att relativt få människor är medvetna om att de diskriminerar, trots att det finns massor med statistik som talar för att diskriminering förekommer hela tiden.

Hur går nu det ihop? Vilka är det egentligen som diskriminerar? Varför väljs män oftast framför kvinnor? Varför rekryteras personer med svenskklingande namn i så oproportioneligt hög utsträckning?

Ett vanligt missförstånd om diskriminering är att människor skulle vara helt medvetna om vad de gör. ”Nu väljer jag dig för att du är vit och vithet är bra”. Hur många personer tänker så, undrar man kanske? Det kan väl ändå inte ske? Det gör det faktiskt och juridiskt skiljer man på direkt och indirekt diskriminering. Dock är detta bara en liten bit av all den särbehandling som sker.

Det luriga med diskriminering och särbehandling är att den ofta sker omedvetet. Vi människor omges av strukturer, vi har alla fördomar och generaliserar och vi är lättpåverkade varelser. Att tro att vi inte skulle låta detta påverka våra val, mer eller mindre undermedvetet, är naivt. Att tro att människor föds med samma förutsättningar och ges samma val och möjligheter är även det naivt.

Därför är det allas skyldighet att aktivt arbeta för att motverka diskriminering. Att erkänna strukturer, belysa sina egna och andras fördomar för att på så sätt undvika att påverkas av dem. Att se på sig själv med kritiska ögon – ger jag alla samma möjlighet? Bemöter jag alla likadant? Om inte – hur kan det komma sig? Vad kan jag göra åt detta?

Därför är positiv särbehandling eller kvotering ibland nödvändigt för att bryta den omedvetna särbehandling och kvotering som redan sker – de olika förutsättningar som människor har på grund av kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, trosuppfattning, etnicitet, hudfärg med mera.

Det här kan inte bara appliceras på arbetsplatser eller rekryteringssituationer utan allting som sker i vår vardag. Hur vi behandlar våra medmänniskor, hur vi beskriver människor, hur vi bemöter varandra. Fördomar visar sig oftast inte genom en välformulerad rationell tanke i vårt huvud, strukturer är inte något lagstadgat utan något så mycket mer svårdefinierbart.

Det finns forskning som visar att det i de flesta situationer är en fördel att vara man, att vara vit, att vara heterosexuell, inte ha någon funktionsnedsättning och så vidare. Statistiskt behandlas dessa personer bättre och väljs oftare. Vi kan väl inte gå runt och tro att detta är en slump? Eller tro att det i själva verket handlar om kompetens. Vita kanske är lite smartare? Män kanske är lite bättre på det mesta? Tror någon på det, på riktigt? Genom att blunda för diskrimineringen är det vad man säger.

Diskriminering och särbehandling sker hela tiden, överallt. Om vi verkligen tycker att detta är ett problem som måste lösas så måste vi våga se vad diskrimineringen och särbehandlingen beror på. Vi måste våga se att det inte handlar om ondska eller logik. Vi måste förstå att diskriminering ofta sker helt omedvetet.

119637745

Läs gärna också mitt blogginlägg ”Avskaffa genus eller synliggöra kön” där jag skriver om detta men enbart utifrån ett könsperspektiv.

3 personer gillar detta!

1 Comment

  1. Marie Engström
    10 september, 2013

    Jag tycker att du skriver bra. Heja på! Kram

    Reply

Leave a Reply

CommentLuv badge