Varför demokrati, egentligen?

Jag vågar säga att de allra flesta i Sverige är för demokrati och tror på dess grundidé. Demokratin är fast förankrad här i samhället, som Palme sa. Det är till och med en del  av skolans arbete att förstärka och förankra demokratin i våra framtida generationer.

Detta är förstås något positivt, och Sverige är dessvärre ett av få länder med en så stark demokratisk förankring.

Men har vi glömt av vilken anledning demokrati är bra? Är vi överens? Hur många av alla dessa förespråkare av demokrati vet egentligen varför de förespråkar detta styrskick. Och kanske framförallt – vad innebär demokrati?

Är demokrati ens bra? Och i så fall – varför? Har alla funderat över det?

Jag vågar säga att demokrati är ett av vår tids mest använda floskel, och kanske ett av vår tids mest svårtdefinierade ord.

Vad säger nationalencyklopedin om ordet? Wikipedia?

demokrati
Detta är väl ungefär vad vi fått lära oss av skolan också. Allmänna och fria val. Men vad innebär fria val? Att alla får delta, förstås. Men vad händer då om människor av olika anledningar väljer att inte delta? Är det ändå folkmakt/folkstyre då? Representeras folket i parlament om bara en tioendel röstat om parlamenten? Vår definition av ordet innefattar dessutom olika former av yttrandefrihet – fri press, mänskliga rättigheter och så vidare. Ett land som har fria val men som på olika sätt förtrycker sin befolkning är i våra ögon ingen demokrati.

Att mäta demokrati

Det finns ganska många institut som mäter demokrati. Dessa mäter demokrati på väldigt olika sätt utifrån olika kriterier. Vissa mäter det man kallar elektokrati – dvs det rent praktiska kring hur ett val går till, att det ska ske allmänna val till parlament. Andra mäter också sådana saker som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. De allra mest avancerade mätverktygen innefattar dessutom människors ekonomiska situation. I ett land där befolkningen svälter – kan man verkligen mena att de fattiga har samma tillgång till demokratin som de rika där? En familj som varje dag får kämpa för sin överlevnad – kommer de att sätta sig in i det som faktiskt krävs för att delta i politiska val? Kommer de ens rent fysiskt orka ta sig till vallokalen för att rösta?

Demokrati i det ekonomiska systemet

Det vi i väst syftar på när vi idag talar om demokrati är vad som statsvetenskapligt kallas för liberal demokrati. Att parlamenten är demokratiska men att ekonomin (marknaden) är fri och inte är en medborgelig sak att rösta om. Folkstyret gäller parlamenten – det övriga får inte begränsas av demokrattanken. Det är också den sortens demokrati man syftar till när man t.ex. ställer kommunism och demokrati som motsatser till varandra.

Min poäng är att begreppet kan betyda så mycket. Att när en person talar om demokrati så kan hen mena så mycket annat än när en annan person gör det. Detta gör det en aning problematiskt att använda begreppet utan att först enas om en definition.

Jag tror att det finns en risk i att låta ordet stå helt okritiserat. Att låta ordet fyllas med den ena positiva innebörden efter den andra, utan att stanna upp och fundera över vad det egentligen betyder.

Varför demokrati?

Men om vi nu skulle enas kring en definition – demokrati handlar om att människor tillsammans ska få påverka, det är nog de flesta överens om – varför är det så bra? Jag, och många statsvetare, filosofer och tänkare brukar dela upp det i två kategorier: de som tror att demokratin har ett egenvärde och de som  tror att demokrati skapar bäst förutsättningar för ett bra samhälle. Demokrati som ett mål eller demokrati som ett verktyg.

För mig är demokrati ett självklart verktyg. Jag är inte helt övertygad om att demokrati alltid är så bra. Det är segt, det förutsätter väldigt många saker i ett samhälle och framförallt lägger det ett stort ansvar på väldigt många människor – människor som kanske inte alls är beredda eller villiga att ta det ansvaret.

Jag ser demokrati som det system där minst risker tas. Det system som skapar sämst förutsättningar för maktmissbruk och förtryck.

Av den anledningen har jag dock svårt för personer som försvarar hatiska eller förtryckande handlingar för att det sker i demokratins namn. Att någonting är demokratiskt är inte en garanti för att det är bra vare sig för individer eller för samhället i stort. Demokrati har inget egenvärde i mina ögon, utan är bara det just nu mest lämpliga sättet att undvika ondska i världen. Om vi i demokratins namn skulle låta ytterligare en Hitler komma till makten så är jag inte beredd att dö, eller ens slåss, för demokrati eller yttrandefrihet.

För mig väger alla människors lika värde och allas rätt att slippa förtryck tyngre än demokratin.

3 personer gillar detta!

1 Comment

  1. Elin
    12 november, 2013

    Det är ju också så att alla INTE får rösta – ingen under 18 får ju det. Där kan man verkligen fundera på om det är demokratiskt.

    Reply

Leave a Reply

CommentLuv badge