Är det verkligen lagligt att vara rasist?

Posted by on Aug 25, 2014 in Xenofobi & rasism | No Comments

”Man måste få tycka vad man vill, det är en del av yttrandefriheten!”

Stämmer detta? Är alla åsikter lagliga? Ska alla politiska grupperingar behandlas på samma sätt enligt lag? Har vi inte en lag som heter hets mot folkgrupp? Hur fungerar den i så fall, gentemot yttrandefriheten? Låt mig reda ut några saker här.

I Sverige har vi en yttrandefrihetslagstiftning. Yttrandefriheten ger människor rätten att yttra och föra fram åsikter utan att förhindras av staten, genom t.ex. bestraffning eller censur. Yttrandefriheten har en lång historia, men blev en självklar del av de flesta demokratiska samhällena efter andra världskriget och FN:s bildande och står nedskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om civila och politiska rättigheter samt i Europakonventionen – som ju rent juridiskt står över svensk lagstiftning.

Med tanke på vad som hände i Tyskland åren innan kriget och åren innan förintelsen av 11 miljoner judar, romer och andra minoritetsgrupper, så finns det dock en del begränsningar i yttrandefriheten. Det var ju till stor del på grund av den ocensurerade massmedian som förintelsen kunde ske, då man under en lång tid normaliserade och legitimerade särbehandlingen av vissa grupper genom att avhumanisera dem, genom att beskylla dem för samhällsproblem och så vidare. Av den anledningen är yttrandefriheten inte absolut  utan får – och bör – begränsas i form av hatbrottslagstiftning.

Av samma anledning står i FN:s konvention mot alla former av diskriminering att rasistisk organisering bör förbjudas i nationell lagstiftning. Sverige har en hatbrottslagstiftning – bland annat lagen om hets mot folkgrupp. Dessvärre tillämpas denna lag väldigt sällan, vilket Sverige fått upprepad kritik för. Något annat Sverige fått kritik för är att vi – trots att vi ratificerat FN:s konvention mot alla former av diskriminering – valt att inte förbjuda rasistisk organisering. En av de anledningar Sverige alltid anger är att vi då skulle få svårare att hålla koll på vilka rasistiska organisationer som finns (de skulle ju ändå finnas, men under jord) och således skulle ha svårare att motverka dem, samt arbeta förebyggande. En rimlig anledning, kan tyckas, men allting talar för att detta inte stämmer.

Det finns en naiv tro på att rasism enbart bekämpas med logik, välslipade argument och sunt förnuft. Jag önskar verkligen att så vore fallet, men av historien har vi lärt att det inte är så. Rasism har över huvud taget ingenting med logiskt tänkande att göra – och kan därför inte bekämpas genom logiska resonemang. Rasism vinner på att synas, och framförallt på att normaliseras. Att då – som vi idag gör – tillåta uttalade nazister sprida sina åsikter i våra offentliga rum är inte bara kränkande mot och begränsande för alla de personer som drabbas av rasismen utan innebär också en enorm vinst för nazismen som rörelse, oavsett hur mycket vi argumenterar emot, vädjar till människors goda vilja och så vidare.

Det kommer alltid att finnas människor med rasistiska åsikter, ja, men genom att tillåta dessa människor att obehindrat sprida dessa åsikter så ger vi dem så mycket mer makt än de annars skulle ha. Genom att låta dem ta del av det demokratiska rummet så ger vi dem mycket fler möjligheter att dra med sig osäkra, svaga och utsatta människor i sin fruktansvärda kamp – en kamp som strider mot allt vad demokratin säger sig stå för.

Jag tycker att det är skrämmande att se hur de vars arbete är att skydda folket, idag skyddar dem som vill att många av oss borde utrotas. Det är min åsikt, men det är inte bara min åsikt utan också FN:s uppfattning. Det är en grund för alla mänskliga rättigheter – de mänskliga rättigheter som världens länder tillsammans kommit överens om för att förhindra att det som skedde i nazityskland ska ske igen.

Vad människor bär på för åsikter kan vi inte styra över. Som demokratisk stat borde vi däremot göra allt i vår makt för att förhindra att de hatiska och odemokratiska åsikterna får spridning, makt eller fäste. Gör Sverige det idag?

20 personer gillar detta!

Leave a Reply

CommentLuv badge