Yttrandefriheten har inget egenvärde

Posted by on Jan 18, 2015 in Allmänt | 3 Comments

Den senaste tiden har det talats mycket om yttrandefriheten och dess betydelse för demokratin. Med all rätt, givetvis yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och ingenting vi ska förringa betydelsen av. Jag ser ändå en brist i många av samtalen.

Problemet när människor slåss för rätten att yttra alla sorters åsikter är att själva anledningen till varför den är så viktig för ett demokratiskt samhälle tycks sakna betydelse. Vi talar om yttrandefriheten som en frihet och rättighet med egenvärde och glömmer bort varför den är så viktig  vad själva syftet med den är.

Många av de mänskliga rättigheterna finns till för att vi anser att människor mår bättre av att få vissa behov tillgodosedda  rätten ett slippa utsättas för tortyr, rätten till hälsa, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, osv. Dessa rättigheter har ett egenvärde. Däremot har vi inte yttrandefrihet för att vi anser att det är ett grundläggande behov för människor att uttrycka åsikter, utan för att vi tror att det gynnar demokratin.

Demokrati betyder, som ni kanske alla vet, folkstyre. Enligt de flesta filosofer och statsvetare är demokrati det minst dåliga statsskicket eftersom man genom att fördela makten minskar risken för ”tyranni”  att en enväldig härskare fattar idiotiska beslut. Av den anledningen anses också yttrandefriheten viktig eftersom medborgare i ett samhälle kan uttrycka missnöje mot olika sorters tyranni  förtryck, korkade beslut osv  utan att straffas för det. Med friheten att yttra sig kan man kritisera och påverka makten. Yttrandefriheten är ett sätt att undvika tyranni och upprätthålla demokrati – inte ett mål i sig, eller ett mått på demokrati.

Ett land kan ha en 100 procent fungerande yttrandefrihet men ändå vara totalt odemokratisk. Ett land kan ha fullständig yttrandefrihet men befolkningen kan ändå svälta, förtryckas och sakna grundläggande mänskliga rättigheter. Och vice versa förstås, dvs ett land kan helt sakna yttrandefrihet men ändå behandla sina medborgare demokratiskt och ge dem tillgång till alla grundläggande behov och rättigheter.

Jag vill verkligen poängtera att yttrandefriheten är viktig. Jag tror att risken för förtryck och maktmissbruk minskas rejält genom att skydda människors rätt att yttra sig. Jag tror däremot att det finns en risk i att se yttrandefriheten som en frihet med ett värde i sig. Att den synen på yttrandefriheten riskerar att urholka dess betydelse och därmed också leda till att människor inte värdesätter rättigheten. Vi behöver påminnas om varför yttrandefriheten är viktig, om dess riktiga syfte. Vi behöver också förvalta denna fri- och och rättighet med sunt förnuft och inte missbruka den genom att använda den till att kränka och förtrycka andra människor och på så sätt skapa en misstro till den.

Varför är yttrandefriheten bra för demokratin? På vilket sätt bör den användas för att fylla sitt syfte? Finns det situationer där människor använder yttrandefriheten på ett sätt som inte fyller sitt syfte? Om vi glömmer bort att ställa oss dessa frågor riskerar vi att glömma bort vikten av yttrandefrihet, och för att förvalta yttrandefriheten väl tror jag att det är viktigt att vi också vågar svara på frågorna och vågar diskutera hur vi tar gemensamt ansvar för vår frihet att yttra oss med sunt förnuft.

Läs också:
Vi har yttrandefrihet i det här landet!
Är det verkligen lagligt att vara rasist?
Varför demokrati, egentligen?

7 personer gillar detta!

3 Comments

 1. Freja
  19 januari, 2015

  mycket bra! Yttrandefriheten är ett verktyg, inte ett mål. Och dessutom verkar få inse att yttrandefrihet inte innefattar rätten att vara oemotsagd, och inte heller att bli straffad för trakasserier, hets mot folkgrupp eller förtal….
  Freja senaste inlägg: Helg med snö, soffa och sjuka…My Profile

  Reply
 2. Yttrandefrihet: Mer än ett demokratiskt verktyg. | Vardagsrasismen
  20 januari, 2015

  […] som bloggar om feminism m.m. har skrivit en text om hur yttrandefrihet inte har något egenvärde. Jag har läst texten och känner att jag måste ge […]

  Reply
 3. Yttrandefriheten och demokratiälskarna
  20 januari, 2015

  […] Det borde ju inte vara orimligt nej. Att faktiskt fråga sig varför man gör ett eller annat i yttrandefrihetens namn, vad det har för syfte, vad det får för konsekvenser för samhället, för demokratin. Eller som Kickan Wicksell uttryckte det: […]

  Reply

Leave a Reply

CommentLuv badge