Män: kommentera inte kvinnors utseende

Posted by on Mar 29, 2016 in Genus & feminism | No Comments

Redan när flickor är små får de lära sig att de kommer att bedömas utifrån sitt utseende. Fina klänningar och frisyrer leder till uppmuntran och komplimanger. Pojkar däremot behöver inte tänka lika mycket på det utan får i högre utsträckning komplimanger som handlar om vad de gör och presterar. Utseendefixering är sen någonting som följer många kvinnor genom hela livet. Vi får ständigt lära oss att vårt värde ligger i hur vi ser ut, och framförallt vad andra tycker om vårt utseende.

Av den anledningen försöker jag att vara återhållsam med att ge komplimanger till andra kvinnor baserat på hur de ser ut, och ännu viktigare tycker jag det är att låta bli att kommentera t.ex. nyhetsankares, politikers och andra offentliga kvinnors utseende – både i positiva och negativa ordalag. Vi vet att kvinnor i mycket högre utsträckning än män får kommentarer om hur de ser ut, oavsett profession och sammanhang, och att fokus då förflyttas från det som är relevant.

I reklam, film, tv-serier m.m. framställs ofta kvinnokroppen som till för den manliga blicken, och män får ständigt lära sig att se granskande och bedömande på kvinnokroppen. Det här handlar om en destruktiv maskulinitetsnorm och när jag ger rådet till män att låta bli att kommentera kvinnors utseende, både i situationer där hon själv hör men också inför andra män, möts jag ofta av upprördhet.

Många män anser sig ha rätt att oönskat bedöma och öppet kommentera kvinnors utseende, och menar till och med att kvinnorna borde vara tacksamma över detta. Samtidigt upplever många kvinnor det som väldigt obehagligt att få kommentarer från män – och då framförallt främmande män – eftersom det påminner om den manlige blicken, om vikten av att vara vacker och tillfredsställande som kvinna men också om hur män i olika former anser sig ha rätt till kvinnors kroppar.

Men visst är detta komplext. Eftersom vi kvinnor under hela våra liv lärt oss att vi är värdefulla om någon uppskattar vårt utseende är det givetvis inte helt enkelt att inte låta våra behov av bekräftelse styra. Många kvinnor uppskattar därför komplimanger och ber kanske till och med om dem.

Men jag vill ändå uppmana er män att testa: låt helt bli att kommentera och bedöma kvinnors kroppar under en period – det kanske är extremt ovant och frustrerande, eller så är det till och med är befriande. Hur som helst tror jag att det är sunt att motverka den norm och den maktordning som bygger på en manlig blick och ett kvinnligt tillfredsställande yttre.

18 personer gillar detta!

Leave a Reply

CommentLuv badge