”Kristina Wicksell var fantastiskt inspirerande och duktig. Jag tror att det var framförallt hennes sätt att föreläsa samt personlighet som fick mig att nappa på mycket med workshopen.”

 

JÄMLIKHETSEFFEKTEN – för organisationer och företag

Jag är extern utbildare i Jämställdhetsstiftelsen Make Equal, där
jag kan anlitas för att föreläsa om och utbilda i Jämlikhetseffekten.
Metoden innehåller åtta steg och ledorden är praktiskt och konkret.
Fokus ligger på lösningar och strategier för att åstadkomma förändring.

Arbetar du i en verksamhet som behöver hjälp att inkludera målgrupper
ni har svårt att nå? Som behöver hjälp att arbeta med jämställdhet internt
eller externt? Anlita oss.

 

NORMER OCH KÖNSROLLER – för elever, unga och pedagoger

Vad är normer? Hur skapas könsroller? Hur påverkar det oss?
Med hjälp av aktuella och relevanta exempel pratar jag om normer
utifrånidentitet och människors lika värde. Eleverna får själva vara
delaktiga i diskussioner, värderingsövningar och materialet kan
anpassas till mellanstadie- högstadie- och gymnasieklasser samt
för pedagoger på samma nivåer. 1-2 timmar. Kontakta mig här!

 

HUR JÄMSTÄLLDA ÄR SVERIGES FESTIVALER? – för alla, och arrangörer

Jämställd festival är en förening som arbetar för att
Sveriges festivalscener ska bli jämställda. Idag har inte
alla artister samma möjligheter att synas, höras och ha
inflytande i musikfestivalsammanhang. Det vill vi förändra.

För Jämställd festival föreläser jag om statistik, om hur festivaler
i Sverige arbetar med jämställdhetsfrågor och om de senaste
årens utveckling. Många inspirerande – och mindre inspirerande –
exempel från verkligheten. Jag pratar även om kvalitetsbegreppet
och varför musikscenen fortfarande är så ojämställd, samt
kan hjälpa arrangörer att komma igång med jämställdhetsarbetet.
Boka en Jämställd festival-föreläsning eller worskhop här.

 

ÖVRIGT – för alla

Hur kan man engagera sig feministiskt och antirasistiskt? Vad innebär
egentligen yttrandefrihet och demokrati? Jag pratar utifrån mitt eget
engagemang, projekt jag arbetat i och om frågor som rör mänskliga rättigheter.
Material, tid och nivå kan anpassas utifrån era önskemål.
Kontakta mig med era idéer!

24 personer gillar detta!