”Jag är minsann inte förtryckt!”

Väldigt ofta när man talar om maktstrukturer så finns det de som säger att de inte känner igen sig. Kvinnor som menar att de aldrig blivit särbehandlade på grund av sin könstillhörighet, rasifierade som menar att de aldrig utsatts för rasism och så vidare. Dessa personer används ofta som bevis i diskussioner – bevis för […]

16 personer gillar detta!

Det heliga undantaget i svensk demokrati

Posted by on Apr 2, 2014 in Socialism | One Comment

Demokrati är ett av vår tids mest värdeladdade ord. Att ifrågasätta huruvida demokrati är det bästa styrskicket är näst intill omöjligt, och något av det värsta skällsord du kan använda mot en politisk motståndare är att hen skulle vara ”odemokratisk”. Detta är också ett av de vanligaste angreppen mot den politiska vänstern – dvs dess […]

18 personer gillar detta!

Även ondska och hat kan normaliseras

När man talar om våld i nära relationer så brukar man använda sig av begreppet normaliseringsprocess. Ordet innebär en långsam förskjutning av vad vi tycker är okej, vad vi tolererar. Folk frågar sig ofta varför t.ex. kvinnor som blir slagna så länge stannar kvar i relationen, och svaret är just normaliseringsprocessen. Den som slår börjar […]

24 personer gillar detta!

Grattis bloggen (del sex av sju) – från Hannah Lemoine

Posted by on Mar 22, 2014 in Grattis bloggen | 3 Comments

Näst sist ut att gratulera bloggen är HANNAH LEMOINE. Hannah driver bloggen One-way Communication och är en av de mest pedagogiska feminister jag vet. Näst intill varje blogginlägg jag läser av henne skapar känslan ”JA, PRECIS SÅ” och jag vet inte hur många gånger jag länkat till Hannahs blogginlägg i politiska diskussioner på t.ex. Facebook. […]

5 personer gillar detta!

Grattis bloggen (del fyra av sju) – från LadyDahmer

Posted by on Mar 20, 2014 in Grattis bloggen | One Comment

Turen att gratulera har gått till NATASHJA PSOMAS BLOMBERG, förmodligen för de flesta mer känd som LadyDahmer // postpatriarkal feministfitta. Hon driver idag den största (och bästa) renodlade feministbloggen i Sverige och är fantastisk på att lyfta upp nya bloggare* samt på att låta tystade röster få plats. Natashja används ofta som exempel på de […]

2 personer gillar detta!